Banksy, Donkey

[field_art_title]
Artist: Banksy 
Title: Donkey
Medium: Mural
Year: 2007
Palestine Wall Donkey for Santa's Ghetto Bethlehem
0